Laboratorní práce

Edice námětů k badatelsky orientovaným laboratorním a terénním cvičením obsahuje šest publikací - náměty k chemii, biologii a geologii s paleontologií a metodické pokyny pro učitele a ke každé z těchto knih. Společným jmenovatelem všech cvičení je badatelsky orientovaný přístup k řešení problémů – žákům není často předkládán kompletní postup prací, nicméně je ponechán prostor pro navržení řešení, resp. postupu prací, či výběr a modifikaci strategie řešení. Z vlastní zkušenosti víme, že pokud žáci přicházejí do styku s badatelsky orientovanými úlohami, jsou v laboratorním praktiku více aktivní a pamatují si větší množství vědomostí i prováděných aktivit.

Úlohy jsou sestaveny do kapitol, které odpovídají rámcovým vzdělávacím programům a je pouze na vyučujícím daného předmětu, aby vhodné úlohy vybral, resp. upřesnil pasáže, které budou odpovídat dané hodinové dotaci.

Náměty k laboratorním a terénním cvičením a metodické listy je možné stáhnout ve formátu pdf po předchozím přihlášení.

Laboratorní a terénní cvičení

Laboratoř Laboratoř Laboratoř

Metodické listy k laboratorním a terénním cvičením

Metodický list Metodický list Metodický list

Chcete-li ZDARMA získat tyto materiály vytištěné, absolvujte kurz badatelsky orientované výuky zde.

Nechejte nám zprávu o práci s náměty k laboratorním cvičením

Lucie Zavoralová Základní škola napsal(a):

Dobrý den, po absolvování testu mi byla zaslána příručka Chemie - mimoškolní činnosti. Publikace se mi velmi líbila. Lze nějakým způsobem získat i ostatní příručky, čítanky a metodiky? Předem velmi děkuji. L, Zavoralová

Pro přidání příspěvku je třeba se přihlásit.